PRIVACY POLICY version effective from February 19, 2024

the previous version of the Privacy Policy is available here

WHAT IS THE PRIVACY POLICY?

We would like to acquaint you with the details of processing your personal data by us, to give you complete knowledge and comfort while using our website.

Since we operate in the internet industry ourselves, we know how important the protection of your personal data is. Therefore, we make special efforts to protect your privacy and the information you provide us.

We carefully select and apply appropriate technical measures, in particular those of a software and organizational nature, to ensure the protection of the personal data processed. Our website uses encrypted data transmission (SSL), which ensures the protection of identifying information.

In our Privacy Policy, you will find all the most important information regarding the processing of your personal data by us. We ask you to read it and promise that it will not take more than a few minutes.

Who is the administrator of the website www.vaporshop.pl?

The administrator of the website is ULTI-PRO LIMITED LIABILITY COMPANY KRS 0001077462 NIP 6423249810 REGON 527382746x
PERSONAL DATA

What legal act regulates the processing of your personal data?

Your personal data are collected and processed by us in accordance with the regulations of the European Parliament and Council Regulation (EU) 2016/679 of April 27, 2016, on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Official Journal of the EU L 119, p. 1), commonly referred to as GDPR. In areas not covered by the GDPR, the processing of personal data is regulated by the Personal Data Protection Act of May 10, 2018.

Who is the administrator of your personal data?

The administrator of your personal data is ULTI-PRO LIMITED LIABILITY COMPANY KRS 0001077462 NIP 6423249810 REGON 527382746

phone: +48 793936707, email: sklep@vaporshop.pl.

You can contact us regarding your personal data through:

email: sklep@vaporshop.pl,

phone: +48 793936707.

HOW DO WE PROCESS YOUR PERSONAL DATA THAT YOU PROVIDE US?
What personal data do we process and for what purposes do we process it?

On our website, we offer you many different services, for which purposes we process various personal data, based on different legal bases.

Cel

Dane osobowe

Podstawa prawna przetwarzania

Czas przechowywania danych

zawarcie i wykonanie umowy

imię, nazwisko, adres korespondencyjny, NIP, adres e-mail, numer telefonu

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną

do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy

założenie i prowadzenie konta

imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną

do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy

dodawanie opinii

nick, imię, nazwisko, adres e-mail

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na prezentowaniu na stronie sklepu internetowego opinii dotyczących towarów i przebiegu transakcji

do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

newsletter

adres email, imię

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. przetwarzanie na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych

do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

formularz kontaktowy

imię, nazwisko, nick, adres e-mail

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na utrzymywaniu ciągłości komunikacji i umożliwieniu kontaktu z nami w sprawach prowadzonej działalności gospodarczej

do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

formularz „powiadom o dostępności”

adres e-mail

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na utrzymywaniu ciągłości komunikacji i umożliwieniu kontaktu z nami w sprawach prowadzonej działalności gospodarczej

do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

interaktywny czat

dane podane podczas rozmowy

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na utrzymywaniu ciągłości komunikacji i umożliwieniu kontaktu z nami w sprawach prowadzonej działalności gospodarczej

do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

organizacja konkursów

imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. przetwarzanie na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych

do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

analiza ruchu na stronie sklepu internetowego

adres pobytu, adres IP, dane przeglądarki

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na analizie ruchu klientów na stronie sklepu

do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

marketing bezpośredni towarów i usług własnych, w tym remarketing

imię, adres IP, dane przeglądarki

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na marketingu bezpośrednim usług własnych, w tym remarketingu

do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń i obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi

imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, NIP, REGON, adres e-mail, nr telefonu, nr IP, nr rachunku bankowego, nr karty płatniczej

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi

do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy

wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawnych, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych

imię, nazwisko, firma, nr PESEL, NIP lub REGON, adres e-mail, nr telefonu, adres korespondencyjny, nr karty płatniczej

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych

do momentu wygaśnięcia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, które uzasadniały przetwarzanie danych osobowych

Voluntary Provision of Personal Data

Providing the required personal data is voluntary but constitutes a condition for us to provide services on your behalf (e.g., sending newsletters or creating an account).

Recipients of Personal Data

You can find the current list of entities to whom we disclose your personal data here.

Automated Decision Making (including profiling)

We do not make decisions about you in an automated manner nor do we apply profiling.

Will we be transferring your personal data outside the EEA or to an international organization?

To use Google tools, your personal data may be transferred to the United States, where Google LLC's servers are located.

Google LLC is listed in the Data Privacy Framework participant directory (link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search), thus the protection of personal data is deemed adequate in relation to the regulations in force in the European Union, according to the Commission Implementing Decision (EU) C(2023) 4745 of July 10, 2023, on the adequate level of personal data protection pursuant to the EU-USA Data Privacy Framework (link: https://commission.europa.eu/system/files/2023-07/Adequacy%20decision%20EU-US%20Data%20Privacy%20Framework.pdf).

To use Facebook tools, your personal data may be transferred to the United States, where the servers of Meta Platforms Inc. are located.

Meta Platforms Inc. is listed in the Data Privacy Framework participant directory (link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search), thus the protection of personal data is deemed adequate in relation to the regulations in force in the European Union, according to the Commission Implementing Decision (EU) C(2023) 4745 of July 10, 2023, on the adequate level of personal data protection pursuant to the EU-USA Data Privacy Framework (link: https://commission.europa.eu/system/files/2023-07/Adequacy%20decision%20EU-US%20Data%20Privacy%20Framework.pdf).

HOW WE PROCESS YOUR PERSONAL DATA RECEIVED FROM OTHER DATA CONTROLLERS (E.G., FACEBOOK)

Our online store enables:

 • Sharing store content on your Facebook profile,
 • Logging into your store account using your Facebook profile,
 • Logging into your store account using your Google account,
 • Liking store content using Facebook's functionality.

In such cases, we receive your personal data not directly from you but from services providing these functionalities, i.e., Facebook, Google. To allow you full control over your data, below we provide information on how we process your personal data.

Categories of Relevant Personal Data We process the following categories of relevant personal data:

 • Identification data (i.e., personal data that you have published on your profile on Facebook, Google, primarily your first name, last name, nickname, email address, and image).

Source of Personal Data Your personal data comes from:

 • Facebook, administered by Meta Platforms Ireland Limited,
 • Google, administered by Google Ireland Ltd.

Purposes and Legal Bases for Processing Personal Data

Your personal data that we have obtained will be processed for the following purposes:

:

Cel

Dane osobowe

Podstawa prawna przetwarzania

Czas przechowywania danych

logowanie do konta w sklepie za pomocą profilu w serwisie Facebook

imię, nazwisko, wizerunek

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na umożliwieniu Tobie zalogowania do konta w sklepie internetowym za pomocą Twojego profilu w serwisie Facebook

do momentu usunięcia konta w sklepie

logowanie do konta w sklepie za pomocą konta Google

imię, nazwisko, wizerunek

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na umożliwieniu Tobie zalogowania do konta w sklepie internetowym za pomocą Twojego profilu w serwisie Google

do momentu usunięcia konta w sklepie

udostępnienie treści na Twoim profilu na Facebooku

imię, nazwisko, wizerunek

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na umożliwieniu Tobie rozpowszechniania treści sklepu internetowego za pomocą funkcjonalności serwisu Facebook

do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

polubienie treści Serwisu za pomocą funkcjonalności serwisu Facebook

imię, nazwisko, wizerunek

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na umożliwieniu Tobie rozpowszechniania treści serwisu internetowego za pomocą funkcjonalności serwisu Facebook

do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych


WHAT RIGHTS DO YOU HAVE REGARDING THE PROCESSING OF YOUR PERSONAL DATA BY US?

Under GDPR, you have the right to:

 • request access to your personal data,
 • request correction of your personal data,
 • request deletion of your personal data,
 • request restriction of processing personal data,
 • object to the processing of personal data,
 • request the portability of personal data.

If you submit any of the above requests to us, we will provide you with information on the actions taken without undue delay - and in any event within one month of receiving the request. If necessary, we may extend the one-month period by a further two months due to the complex nature of the request or the number of requests. In any case, we will inform you within one month of receiving the request about the extension and the reasons for the delay.

Right of access to personal data (Article 15 of the GDPR)

You have the right to be informed if we are processing your personal data. If we are processing your personal data, you have the right to:

 • access personal data,
 • obtain information about the purposes of processing, the categories of personal data being processed, the recipients or categories of recipients of this data, the planned period of data storage or the criteria used to determine that period, the rights you have under the GDPR, and about the right to lodge a complaint with the President of the Personal Data Protection Office, the source of this data, automated decision-making, including profiling, and the safeguards involved in the transfer of this data outside the European Union;
 • obtain a copy of your personal data.

If you want to request access to your personal data, submit your request to: sklep@vaporshop.pl.

Right to rectification of personal data (Article 16 of the GDPR)

If your personal data is inaccurate, you have the right to request that we correct your personal data without undue delay. You also have the right to request that we complete your personal data. If you want to request rectification or completion of your personal data, submit your request to: sklep@vaporshop.pl.

Right to erasure of personal data, the "right to be forgotten" (Article 17 of the GDPR)

You have the right to request the deletion of your personal data when:

 • your personal data is no longer necessary for the purposes for which it was collected or otherwise processed;
 • you have withdrawn specific consent, to the extent that the personal data was processed based on your consent;
 • your personal data was processed unlawfully;
 • you have objected to the processing of your personal data for direct marketing purposes, including profiling, to the extent that the processing of personal data is related to direct marketing;
 • you have objected to the processing of your personal data necessary for the performance of a task carried out in the public interest or necessary for the purposes of legitimate interests pursued by us or a third party.

Despite your request for deletion, we may continue to process your data for the establishment, exercise, or defense of legal claims, which you will be informed about.

If you want to request the deletion of your personal data, submit your request to: sklep@vaporshop.pl.

Right to request restriction of processing personal data (Article 18 of the GDPR)

You have the right to request a restriction on the processing of your personal data when:

 • you contest the accuracy of your personal data - in such cases, we will restrict processing your personal data for a period allowing us to verify the accuracy of the data;
 • the processing is unlawful, and you oppose the erasure of the personal data and request the restriction of their use instead;
 • your personal data is no longer needed for the processing purposes, but it is required by you for the establishment, exercise, or defense of legal claims;
 • you have objected to processing pending the verification whether our legitimate grounds override your reasons.

If you want to request a restriction on the processing of your personal data, submit your request to: sklep@vaporshop.pl.

Right to object to the processing of personal data (Article 21 of the GDPR)

You have the right to object at any time to the processing of your personal data, including profiling, in the following instances:

 • processing necessary for the performance of a task carried out in the public interest or necessary for the purposes of legitimate interests pursued by the data controller or a third party;
 • processing for direct marketing purposes.

If you want to object to the processing of your personal data, submit your request to: sklep@vaporshop.pl.

Right to data portability (Article 20 of the GDPR)

You have the right to receive your personal data from us in a structured, commonly used, and machine-readable format and to transmit those data to another data controller.

We will provide your personal data in a CSV format by default. If you prefer another format, please specify your preferred format in your request. We will endeavor to provide your data in your preferred format where possible.

You can also request that we transfer your personal data directly to another controller, where technically feasible.

If you want to request the transfer of your personal data, submit your request to: sklep@vaporshop.pl.

Can you withdraw your consent to the processing of personal data?

You can withdraw your consent to the processing of your personal data at any time. Withdrawal of consent does not affect the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal.

If you want to withdraw your consent to the processing of your personal data, submit your request to: sklep@vaporshop.pl.

If you want to withdraw consent to the processing of personal data for the purpose of the "Newsletter" service, you can unsubscribe here.

Complaint to the supervisory authority

If you believe that the processing of your personal data violates data protection regulations, you have the right to lodge a complaint with a supervisory authority, particularly in the Member State of your habitual residence, place of work, or place of the alleged infringement.

In Poland, the supervisory authority under the GDPR is the President of the Personal Data Protection Office, which replaced the Inspector General for Personal Data Protection (GIODO) on May 25, 2018.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

"Cookies"

General Information

While browsing the web pages of the Online Store, "cookies" are used, hereinafter referred to as Cookies, which are small text information stored on your end device in connection with the use of the Online Store. Their use aims to ensure the proper functioning of the Online Store's web pages.

These files allow the identification of the software used by you and to individually tailor the Online Store to your needs.

Cookies usually contain the domain name from which they originate, their storage time on the device, and a unique value.

Security

The Cookies we use are safe for your devices. In particular, it is not possible for viruses or other unwanted or malicious software to enter your devices through Cookies.

Types of Cookies

We use two types of Cookies:

Session Cookies: are stored on your device and remain there until the end of the browser session. The stored information is then permanently deleted from your device's memory. The session cookies mechanism does not allow for any personal data or any confidential information to be retrieved from your device.

Persistent Cookies: are stored on your device and remain there until they are deleted. Ending a browser session or turning off the device does not remove them from your device. The persistent cookies mechanism does not allow for any personal data or any confidential information to be retrieved from your device.

Purposes

We also use third-party Cookies for the following purposes:

 • configuration of the Online Store;
 • communication within the website chat using the application provided by Smartsupp.com, s.r.o. The privacy policy of Smartsupp is available at the following link: https://www.smartsupp.com/help/privacy/;
 • promotion of the online store on Facebook, administered by Meta Platforms Ireland Limited. The Facebook privacy policy is available at the following link: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation;
 • promotion of the online store through the Google.com service, administered by Google Ireland Ltd., based in Ireland. The privacy policy is available at the following link: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl;
 • creating statistics that help understand how users of the Online Store use the web pages, which enables improving their structure and content through the analytical tools of Google Analytics, administered by Google Ireland Ltd., based in Ireland. Google's privacy policy is available at the following link: https://policies.google.com/privacy?fg=1.

To learn about the rules of using Cookies, we recommend reading the privacy policies of the above-mentioned companies.

Cookies may be used by advertising networks, particularly the Google network, to display ads tailored to your preferences. For this purpose, information about your navigation on the network or the time you spend on a website may be saved.

To view and edit information about your preferences collected by the Google advertising network, you can use the tool available at the link https://www.google.com/ads/preferences/.

Through your web browser settings or service configurations, you can independently and at any time change the settings regarding Cookies, specifying the conditions for their storage and access to your device by Cookies. You can change these settings to block the automatic handling of Cookies in the web browser settings or to be informed each time Cookies are placed on your device. Detailed information about the possibility and ways of handling Cookies is available in the settings of your software (web browser).

Product added to wishlist
Product added to compare.