Wysyłka i Zwroty towaru 

    1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (słownie: czternastu) dni. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres Sprzedawcy. Wskazany powyżej termin 10-dniowy na odstąpienie od umowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Konsumentowi towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

    2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru został zawarty w ramach strony internetowej Sklepu oraz jest dołączany do wydawanego Konsumentowi towaru.

    3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zawartej ze Sprzedawcą na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

    4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zwracany przez Konsumenta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, jak najlepiej zabezpieczający go przed uszkodzeniem w trakcie transportu, w miarę możliwości w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres Sprzedawcy. Koszt odesłania towaru ponosi Konsument, chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej.

    5.  Wysyłka jest realizowana za pośrednictwem poczty polskiej, DPD, i paczkomatów według opcji wybranej przez klienta.

Koszty wysyłki

Przesyłka Kurierska 24 - OSTROŻNIE SZKŁO ( Płatność przy odbiorze )  29zł


Paczkomaty - 9,99zł


Poczta Polska - Paczka 24 do 0,5kg 14zł do 5kg 19zł


Przesyłka Kurierska 24 OSTROŻNIE SZKŁO (Przelew bankowy lub Transferuj.pl ) 20zł

Poczta Polska - List Polecony  9zł

Poczta Polska - Paczka 24 ( Płatność przy odbiorze ) do 0,6kg 16zł, do 5kg 18zł, do 10kg 22zł

Wysyłka Kurierem DPD  - 17,50zł